EPUO projekt – Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji

V projektu EPUO (Evropski program za učenje odraslih) smo izdelali uvodni video ter pet dodatnih, v katerih so zbrane izjave pomembnih deležnikov o pridobivanju temeljnih spretnosti in drugih zmožnosti za prednostne ciljne skupine: za brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo, priseljence in Rome ter starejše zaposlene, ki jim grozi izguba zaposlitve. Infografike s statističnimi podatki ter priporočili, ki izhajajo iz omenjenih dogodkov EPUO, so vključene v videe, namenjene posameznim ciljnim skupinam.

EPUO 2012 – 2014

EPUO 2015 – 2017