Portal Zgledi vlečejo

V projektu EPUO (Evropski program za učenje odraslih) smo izdelali uvodni video ter pet dodatnih, v katerih so zbrane izjave pomembnih deležnikov o pridobivanju temeljnih spretnosti in drugih zmožnosti za prednostne ciljne skupine: za brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo, priseljence in Rome ter starejše zaposlene, ki jim grozi izguba zaposlitve. Infografike s statističnimi podatki ter priporočili, ki izhajajo iz omenjenih dogodkov EPUO, so vključene v videe, namenjene posameznim ciljnim skupinam.

DOBITNIKI PRIZNANJ

Na ogled postavljamo videoposnetke 213 posameznikov, skupin in organizacij, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in s svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

PRODUKCIJA ACS

Ponujamo didaktična in promocijska multimedijska gradiva namenjena izbranim ciljnim skupinam. Med njimi lahko najdete DVD-je z vsebinami vložnih knjižic, letake in plakate, ter tiskane publikacije pripravljene v sklopu projekta Zgledi vlečejo.

DOBRO S SPLETA

Iz nepregledne množice vsebin, ki jih ponuja splet, smo za vas izbrali najboljše, kar se nam je zataknilo za naše strokovno oko. Vsebine smo razporedili v skupine: spletni video portali, spletni viri gradiv in informacij, viri filmske in TV produkcije ter orodja in pripomočki.

MALA ŠOLA MULTIMEDIJE

Na tem mestu objavljamo nekaj teoretskih in praktičnih napotkov za pripravo lastnih multimedijskih vsebin, ki smo jih pridelali s sodelavci usposabljanja Uporaba multimedijev v izobraževanju, ter boljše izdelke udeležencev.